2018-09-12

Vi flyttade vår butik till porten bredvid under sommarens gång och hade storslagna planer när vi tog över den gamla cykelbutiken som låg vägg i vägg.

Tyvärr råkade vi i slutet av augusti ut för en eldsvåda som rökskadade stora delar av verksamheten och vi nödgas nu flytta butiken till en tillfällig, ännu ej fastslagen, adress medan sanering pågår.

Skidverksamheten förblir intakt, men vi saknar för tillfället en lokal vi kan samköra leveranser och möta kunder i för att bedriva försäljning och uthyrning.

Vi kommer såklart att kommunicera vår nya adress så snart vi själva vet - men målet är att bli kvar i Alvik Strand och Bromma medan butiken saneras.