Vill du fråga något om sommarens surfing skicka ett mail. 

Annars går du in på Electrosurfs hemsida.  https://www.electrosurf.se/