IDAG öppnar SPORTLOVSHYRAN 
hämta någa dar före - lämna några dar efter - betala för "skiddagarna". Välkommen till butiken.