Vår dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss på Skidleasing och Sweden Snowsport AB att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi vara öppna och tydliga om hur vi använder oss av dem. Du kan när som helst höra av dig till oss för att se exakt vilka uppgifter vi har om just dig och du kan såklart också be oss att ta bort uppgifterna och bli "glömd".
Kontakta oss per telefon eller e-post.

Varför
Vi behandlar personuppgifterna då du ingår ett avtal med oss eller köper en produkt eller tjänst av oss med garantiåtaganden. Vi behandlar också dina personuppgifter för utförande av marknads- och kundanalyser samt som underlag för marknadsföring. Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla bokföringskrav och lagkrav.

Vad
De personuppgifter som behandlas av oss är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) och köphistorik.

Hur länge
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Som engångskund max ett (1) år från köpedatum.

Vem
Skidleasing och Sweden Snowsport AB delar ej med sig av dina personuppgifter till tredje part.